Hintergrund-Bild
Rechtsanwältin Beate Wypchol

Rechtsanwältin
Beate Wypchol

Kontakt

Zorn Reich Wypchol Döring, Rechtsanwälte in Sozietät
Wetzlarer Str. 95
35398 Gießen

Rechtsgebiete

Weitere Informationen über Beate Wypchol

Willkommen in Gießen auf der Seite der Rechtsanwälte Zorn Reich Wypchol Döring

 

Wir sind eine seit über 30 Jahren erfolgreich arbeitende, überörtlich und in vielen Bereichen bundesweit tätige Rechtsanwaltskanzlei in Gießen, die aus der Einzelkanzlei des Rechtsanwalt Edgar Zorn i.R. hervorgegangen ist und seit 2004 als Sozietät fortbesteht.

Unsere Kernkompetenz liegt im Zivilrecht mit Spezialisierung im Vertragsrecht, Arbeitsrecht (Kündigungsschutz), Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, im gewerblichen Rechtsschutz (Schutz geistigen Eigentums, Markenrecht, Geschmacks- und Gebrauchsmusterschutz), Wettbewerbsrecht, Internetrecht und Forderungsmanagement.

Darüber hinaus sind wir eine feste Größe im Bereich Familienrecht (Ehevertrag, Scheidung, Unterhalt, Sorgerecht und Umgangsrecht) und Erbrecht (Testament, Erbfolge, Pflichtteil, Erbvertrag, Schenkung, Steuern).

Rechtsanwalt Jörg Reich berät zusätzlich im Bereich Kapitalanlagen, Anlegerschutz und Bankenrecht. Er vertritt erfolgreich die Rechte geprellter Anleger (Zertifikate, Anleihen, Schrottimmobilie, Wind-, Solar- und Immobilienfonds, Grauer Kapitalmarkt). Daneben berät er Unternehmen und Privatpersonen bei notleidenden Finanzierungen von Investitionsprojekten, Immobilien oder Automobilen (Umfinanzierung/ Vorfälligkeitsentschädigung/ Restschuldbefreiung). Er verfügt über internationale Erfahrung (Asien: China, Korea, Vietnam, Afrika: Namibia, Süd Afrika, Amerika: USA (Ostküste)) und ist, unter Anderem, Ihr Ansprechpartner für unsere Kooperation in Athen, Griechenland.

Das besonderes Interesse von Rechtsanwalt Dominic Döring gilt dem Internet- und Medienrecht (Internetrecht, Presserecht, Medienrecht, Urheberrecht, Abmahnungen, EDV-Recht, IT-Recht, Rechtsprobleme von Internetseiten und Online-Shops, Ebay-Problematik, Persönlichkeitsschutz). Darüber hinaus ist er der Ansprechpartner für das Mietrecht und die gewerbliche Vermietung.

Herr Rechtsanwalt Edgar Zorn i.R., der zum Jahreswechsel 2008/2009 aus der Sozietät ausgeschieden ist, bildet als Gründer der Kanzlei und Berater der Anwälte auch weiterhin neben seinem weitreichenden lokalen Netzwerk (Frankfurt, Gießen, Siegen, Limburg, Marburg, Wetzlar) das feste Bindeglied zu unserer Kooperation in Palma de Mallorca.

Neben weiteren Sprachen beraten wir durch Frau Rechtsanwältin Beate Wypchol in polnischer Sprache. Frau Rechtsanwältin Beate Wypchol, die in Polen aufgewachsen ist, betreut im Team mit Rechtsanwalt Jörg Reich und Rechtsanwalt Dominic Döring, im Rahmen unserer Kompetenzen Rechtsprobleme mittelständiger Unternehmenskunden.

 

Rechtsberatung in Deutschland und vor Ort aus einer Hand!

Wir verstehen unsere Tätigkeit als moderne Dienstleistung auf höchstem Niveau und bemühen uns fortwährend unsere Kompetenz und unser Know-how für unsere Mandanten auszubauen. Wir arbeiten eng mit weiteren Experten bundesweit und international zusammen.

Durch den intensiven Austausch unter den Anwälten unserer Kanzlei profitieren unsere Kunden einerseits von der Erfahrung von über 25 Jahren rechtsanwaltschaftlicher Tätigkeit und andererseits von der Aufgeschlossenheit gegenüber modernen online-gestützten Daten- und Recherchemethoden zu aktuellen Entscheidungen.

 

Wir nehmen uns Zeit, sind für unsere Kunden direkt ansprechbar und bearbeiten die uns übertragenen Mandate forciert. 

We also advise you in English | Porady także w języku polskim

    

Hier finden Sie aktuelle Beiträge zu unseren Fachgebieten: http://www.anwaelte-giessen.de/s4/aktuelles.html  und hier den Kontakt für Presse- und Medienanfragen: http://www.anwaelte-giessen.de/s64/aktuelles/pressekontakt+-+medienanfragen.html

 

Arbeitsrecht
Arztrecht
Bank- und Kapitalmarktrecht
Computer- und Internetrecht
Ehe- und Familienrecht
Erb- und Nachlassrecht
Fonds
Forderungsmanagement
Gesellschaftsrecht
Handelsrecht
Immobilien- und Mietrecht
Mahnverfahren
Reiserecht
Straßenverkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht
Urheberrecht
Versicherungs- und Haftungsrecht
Vertragsrecht
Wettbewerbsrecht
Zwangsvollstreckungsrecht

 

Witamy na stronie Kancelarii Zorn Reich Wypchol Döring
Rechtsanwälte in Sozietät, Gießen

 

Jeste?my kancelari? adwokack? dzia?aj?c? na rynku ju? od ponad 30 lat. Obecna kancelaria powsta?a z jednoosobowej kancelarii adwokata Edgara Zorna i dzia?a od 2004 roku jako Sozietät (rodzaj niemieckiej spó?ki cywilnej).

Kancelaria specjalizuje si? w us?ugach z zakresu prawa cywilnego. Do naszych g?ównych kompetencji nale??: prawo umów, prawo pracy, ustawa o ogólnej zasadzie równorz?dnego traktowania, prawo handlowe i prawo spó?ek handlowych, gospodarcza ochrona prawna, prawo o konkurencji oraz windykacja.

Specjalizujemy si? równie?, z powodzeniem, w prawie rodzinnym (intercyza, rozwód, alimenty, prawa rodzicielskie oraz prawo widywania) oraz w prawie spadkowym.

Adwokat Jörg Reich doradza w zakresie prawa lokat kapita?owych, ochronie praw inwestora, prawa bankowego oraz prawa gie?dowego. Z wielkim sukcesem reprezentuje prawa inwestorów, którzy zostali oszukani (bezwarto?ciowe nieruchomo?ci, fundusze nieruchomo?ciowe, szary rynek kapita?owy).
Adwokat Reich posiada mi?dzynarodowe do?wiadczenie (Azja: Chiny, Korea, Wietnam, Afryka: Namibia, Afryka Po?udniowa oraz wschodnie wybrze?e Stanów Zjednoczonych) i jest osob? kontaktow? do spraw naszej wspó?pracy z kancelari? w Atenach, w Grecji.

Pani adwokat Beate Wypchol specjalizuje si? w zagadnieniach prawa rodzinnego oraz oferuje fachowe doradztwo cywilnoprawne w j?zyku polskim. Dorastaj?ca w Polsce pani adwokat zajmuje si? wspólnie z adwokatem Jörg Reich regionem Europy ?rodkowej i Wschodniej.

Porad dotycz?cych prawa technologii informacyjnej oraz prawa mediów udziela adwokat Döring. Adwokat Döring pracuje w naszej Kancelarii od 2006 r., a od 2008 r. sta? si?, po wst?pieniu do Rady Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem, wspó?w?a?cicielem Kancelarii. Interesuje si? przede wszystkim prawem internetu i mediów (prawo prasy, bran?a technologii informacyjnej, problemy prawne zwi?zane ze stronami internetowymi oraz sklepami on-line, Ebay, ochrona osobisto?ci, prawo w?asno?ci intelektualnej).

Granice nie s? dla nas przeszkod?! 

??czymy zalety wieloletniego do?wiadczenia z nowoczesno?ci?, innowacj? oraz elektronicznym przeszukiwaniem prawniczych baz danych.
Jeste?my na bie??co z codziennymi wydarzeniami, ci?gle poszerzamy nasz? wiedz? oraz na naszej stronie internetowej informujemy Pa?stwa o wa?nych zmianach i nowelizacjach.
Osobisty kontakt pomi?dzy adwokatem i klientem jest dla nas równie wa?ny jak fachowa, kompetentna porada prawna.

Adwokat Beate Wypchol
wypchol@anwaelte-giessen.de

Adwokat Beate Wypchol urodzi?a si? i dorasta?a w Polsce, w Strzelcach Opolskich. Studia prawnicze sko?czy?a w Giessen. Ju? w trakcie studiów wybra?a prawo rodzinne jako punkt specjalizacyjny. W ramach aplikacji pracowa?a w s?dzie rodzinnym, przy s?dzie grodzkim w Giessen. Jej opiekunem by? wieloletni dyrektor S?du Rodzinnego. Ju? w roku 2002 pojawi?a si? w naszej Kancelarii, gdzie zbiera?a cenne do?wiadczenie.

Wraz z uko?czeniem aplikacji i zdaniem 2. Egzaminu Pa?stwowego sta?a si? wspó?w?a?cicielk? kancelarii. Wraz z rozszerzeniem kancelarii zaj??a si? w szczególno?ci prawem rodzinnym i przynale??cymi do niego dziedzinami prawa.

Pani Wypchol zajmuje si? wspólnie z Adwokatem Reichem oraz w kooperacji z Pani? adwokat Irin? Martschuk klientami z obszaru Europy Wschodniej.

Znakomita znajomo?? j?zyków obcych daje jej niew?tpliw? przewag? nad stron? przeciwn?.

Adwokat Beate Wypchol:

„ Prawo rodzinne wymaga od adwokata wra?liwo?ci emocjonalnej na potrzeby klienta, jak równie? pewno?? w prowadzeniu negocjacji, w kontaktach z s?dem, urz?dami i stron? przeciwn?. S? to zdolno?ci, które cz??ciowo s? wrodzone, a cz??ciowo mo?na ich naby? wraz z do?wiadczeniem. U nas uzupe?niaj? si? oba te ?ród?a.”

Adwokat Wypchol jest cz?onkiem:
• Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (Deutscher Anwaltverein)
• Grupa Robocza „Prawo rodzinne“ przy Niemieckim Stowarzyszeniu Adwokatów (Arbeitsgemeinschaft Familienrecht beim DAV)
• Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (Deutsch-polnische Juristenvereinigung)

  

Zapraszamy r?wnie? na nasz BLOG w j?zyku polskim.