Prawo rodzinne - aktualnie: Adwokat Beate Wypchol, Giessen informuje:

Familie und Ehescheidung
11.08.20081359 Mal gelesen
Zasadniczo każdy samotnie wychowujący rodzic ma prawo do żądania Betreuungsunterhalt, jednak tylko na okres 3 lat. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu sądowym z dnia 16.07.2008 (Az.: XII ZR 109/05), zasugerował, iż wydłużenie tego 3 letniego okresu alimentacyjnego będzie w przyszłości bardziej regułą niż wyjątkiem. Jako uzasadnienie podał, że nawet jeśli dziecko przebywa w całodziennym przedszkolu, nie można wymagać od samotnie wychowującego rodzica takiego podwójnego obciążenia, przede wszystkiem po całodziennej pracy i w godzinach wieczornych.

Zasadniczo kazdy samotnie wychowujacy rodzic ma prawo do zadania Betreuungsunterhalt, jednak tylko na okres 3 lat. Niemiecki Federalny Trybunal Sprawiedliwosci w swoim orzeczeniu sadowym z dnia 16.07.2008 (Az.: XII ZR 109/05), zasugerowal, iz wydluzenie tego 3 letniego okresu alimentacyjnego bedzie w przyszlosci bardziej regula niz wyjatkiem. Jako uzasadnienie podal, ze nawet jesli dziecko przebywa w calodziennym przedszkolu, nie mozna wymagac od samotnie wychowujacego rodzica takiego podwójnego obciazenia, przede wszystkiem po calodziennej pracy i w godzinach wieczornych.

Niemiecki Federalny Trybunal Sprawiedliwosci nie podal jednak zadnych jednoznaczynych kryteriów ani konkretnych przypadków, kazusów przedluzenia okresu alimentacyjnego. W ramach postepowanie procesowego przekazal on Wyzszemy Sadowi Krajowemu w Düsseldorfie (OLG Düsseldorf), jako instancji nizszej, ustalenia odpowiednich kazusów.

Odnosnie wysokosci alimentów rodzicielskich zajmuje Niemiecki Federalny Trybunal Sprawiedliwosci jasne stanowisko. Wysokosc alimentów nie oblicza sie na podstawie dochodów bylego partnera, tylko na podstawie poziomu zyciowego osoby sprawujacej opieke nad dzieckiem, czyli w przypadku braku wczesniejszego slubu na podstawie wysokosci dochodów matki przed narodzinami dziecka.

www.zrwd.de