Prawo rodzinne - aktualnie: Adwokat Beate Wypchol, Giessen informuje:

11.08.20081317 Mal gelesen
Zasadniczo każdy samotnie wychowujący rodzic ma prawo do żądania Betreuungsunterhalt, jednak tylko na okres 3 lat. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu sądowym z dnia 16.07.2008 (Az.: XII ZR 109/05), zasugerował, iż wydłużenie tego 3 letniego okresu alimentacyjnego będzie w przyszłości bardziej regułą niż wyjątkiem. Jako uzasadnienie podał, że nawet jeśli dziecko przebywa w całodziennym przedszkolu, nie można wymagać od samotnie wychowującego rodzica takiego podwójnego obciążenia, przede wszystkiem po całodziennej pracy i w godzinach wieczornych.

Zasadniczo każdy samotnie wychowujący rodzic ma prawo do żądania Betreuungsunterhalt, jednak tylko na okres 3 lat. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu sądowym z dnia 16.07.2008 (Az.: XII ZR 109/05), zasugerował, iż wydłużenie tego 3 letniego okresu alimentacyjnego będzie w przyszłości bardziej regułą niż wyjątkiem. Jako uzasadnienie podał, że nawet jeśli dziecko przebywa w całodziennym przedszkolu, nie można wymagać od samotnie wychowującego rodzica takiego podwójnego obciążenia, przede wszystkiem po całodziennej pracy i w godzinach wieczornych.

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości nie podał jednak żadnych jednoznaczynych kryteriów ani konkretnych przypadków, kazusów przedłużenia okresu alimentacyjnego. W ramach postępowanie procesowego przekazał on Wyższemy Sądowi Krajowemu w Düsseldorfie (OLG Düsseldorf), jako instancji niższej, ustalenia odpowiednich kazusów.

Odnośnie wysokości alimentów rodzicielskich zajmuje Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości jasne stanowisko. Wysokość alimentów nie oblicza się na podstawie dochodów byłego partnera, tylko na podstawie poziomu życiowego osoby sprawujacej opiekę nad dzieckiem, czyli w przypadku braku wcześniejszego ślubu na podstawie wysokości dochodów matki przed narodzinami dziecka.

www.zrwd.de