Przebieg postępowania upadłościowego w praktyce

Przebieg postępowania upadłościowego w praktyce
04.02.20111590 Mal gelesen
W sytuacji niewypłacalności, zagrożenia niewypłacalnością lub nadmiernego zadłużenia należy w ciągu 3 tygodni złożyć wniosek do odpowiedniego sądu upadłościowego o wszczęcie postępowania upadłościowego. Do czasu orzeczenia dotyczącego otwarcia postępowania upadłościowego decyduje sąd o tymczasowych środkach. Zwyczajowo wyznacza się tymczasowego syndyka masy upadłościowej, który bada, czy majątek dłużnika wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Kiedy dłużnik nie dysponuje wystarczającym majątkiem do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, sąd decyduje o odmowie wszczęcia takiego postępowania. Dysponuje dłużnik wystarczającą masą, sąd decyduje o otwarciu postępowania upadłościowego. Również postanowieniem sądowym wyznaczany jest syndyk masy upadłościowej.

Kiedy dowiecie sie Panstwo o otwarciu postepowania upadlosciowego dotyczacego majatku dluznika, musza Panstwo zglosic swoja wierzytelnosc do tzw. tabeli niewyplacalnosci. Roszczenie nalezy zglosic syndykowi (nie do sadu upadlosciowego) pisemnie oraz w jezyku niemieckim. W przypadku zglaszania wierzytelnosci przez adwokata potrzebne jest udzielenie adwokatowi specjalnego pelnomocnictwa na czas trwania postepowania upadlosciowego. Zgloszenie wierzytelnosci musi zawierac m.in. dokladna wysokosc dlugu, jak równiez podstawe prawna, na mocy której wnosi sie roszczenie. Jako uzasadnienie wierzytelnosci zalacza sie zwyczajowo kserokopie zlecenia badz rachunku. Zgloszone roszczenia sa sprawdzane w trakcie tzw. Prüfungstermin (posiedzenia sadu upadlosciowego w sprawie wierzytelnosci upadlosciowych). W przypadku nie zakwestionowania dlugu zostanie on formalnie wpisany do tabeli niewyplacalnosci. Wpisanie wierzytelnosci nie oznacza jednak, iz zostanie ona automatycznie wyplacona. Po wpisaniu wierzytelnosci wierzyciel staje sie czlonkiem postepowania upadlosciowego. Po wstrzymaniu dzialalnosci dluznika pozostaly majatek zostaje podzielony miedzy wierzycieli. W praktyce odzyskuja wierzyciele jedynie czesc (tzw. Quote) swojego pierwotnego roszczenia. Ze strony syndyka masy upadlosciowej wierzyciele nie otrzymuja zadnych informacji. Zapytania dotyczace stanu rzeczy zostaja zazwyczaj bez odpowiedzi. Poinformowani zostana tylko wierzyciele, których zadania zostaly zakwestionowane. W takiej sytuacji powinno zostac wniesione powództwo wierzyciela o ustalenie stosunku prawnego przeciwko syndykowi masy. Powództwo skierowane jest na uzyskanie potwierdzenia, iz wierzytelnosc nalezy wpisac do tabeli niewyplacalnosci.

  

Wyciag z tabeli niewyplacalnosci z wpisanymi formalnie wierzytelnosciami spelnia funkcje tytulu egzekucyjnego. Z tego tytulu posiada wierzyciel mozliwosc po zakonczeniu postepowania upadlosciowego wyegzekwowania reszty (!) roszczenia. Juz otrzymana czesc, tzw. Quote, jest odnotowana na tytule egzekucyjnym, i zostaje odjeta od calej sumy wierzytelnosci.

W przypadku osób prawnych tytul egzekucyjny nie ma znaczenia prawngo, gdyz osoby prawne po otwarciu postepowania zostaja rozwiazane.

Tylko w przypadku postepowania upadlosciowego dotyczacego majatku osoby fizycznej dojdzie wierzyciel przez wpis do tabeli niewyplacalnosci efektywniej do tytulu egzekucyjnego, za pomoca którego mozna wyegzekwowac reszte wierzytelnosci.

 Chetnie pomozemy Panstwu w zgloszeniu wierzytelnosci do tabeli niewyplacalnosci Panstwa dluznika.

 

Aktualnosci