Solar 9580 – CLLB odvetniki so dobili že več sodnih postopkov za prekinitev pogodb in preklic pogodb

Solar 9580 – CLLB odvetniki so dobili že več sodnih postopkov za prekinitev pogodb in preklic pogodb
07.03.2016165 Mal gelesen
Višje sodišče u Heilbronnu tudi tokrat podpira mnenje odvetniške pisarne CLLBda imajo oškodovani vlagatelji pravico do prekinitve pogodbe proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger Solar 9580 – CLLB odvetniki so dobili že več sodnih postopkov za prekinitev pogodb in preklic pogodb za Solarne postavitve proti Rainera Hambergera

München, 02.02.2016: Glede na porocilo odvetniske pisarne CLLB specijaliziraneza bancno in kapitalsko pravosodje , so oni uspeli med tem casom dobiti se nekoliko sodb, s katerimi se potrjuje preklic kupoprodajne pogodbe zSolar 9580 e.K. Rainer Hamberger.

Visje sodisce u Heilbronnu tudi tokrat podpira mnenje odvetniske pisarne CLLBda imajo oskodovani vlagatelji pravico do prekinitve pogodbe proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger.Zaradi tega obstaja za vlagatelje Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger sodno potrjena moznost, da zahtevajo povrnitev vlozene kupoprodajne cene zmanjsane za dobljeni najem.

 

Poslovni namen Rainera Hamberger, ki je zastopal Solar 9580 je bilprodaja omenjenih solarnih postavitev vlagateljem, ki so z prenehanjemkupoprodajne pogodbe istocasno sklenili tudi pogodbo o najemu za Solar 9580. V sklopu te pogodbe je bilo predvideno, da se solarne postavitve ne izroce kupcem, ampak, da Solar 9580 te postavitve postavi v soncnih obmocjih kot je to na primer Sardinija.  Na podlagi pridobivanja energije bi Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger moral vlagateljem placevati mesecno najemnino.

Ze v zacetku leta 2015 so se zacela pojavljati zaskrbljene pripombe  vlagateljev , ki so cakali na mesecna izplacila najemnine.

V tem casu so se vlagatelji obrnili na odvetnisko pisarno  CLLB za nasvet,zdaj se ti vlagatelji  pocutijo prevarani iz razloga, ker verjamejo, da se ta zadeva zavlacuje  kar jim je potrdila tudi odvetnica Aylin Pratsch.

Na zacetku se je Solar 9580 opraviceval s tem, da je do neplacil prislo zaradi tehnicnih tezav in da bo placilo kmalu prispelo. Kasneje so vlagateljem rekli, daobstajajo javno pravni predpisi, ki povzrocajo  zakasnitve pri izplacilih. Na koncu je Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger zahteval od vlagateljev, da mu vrnejo davek na promet, ki ga je je  Solar 9580 skozi placila najemnine  placal lagateljem. Ta davek  ponavadi vlagatelji placajo svojemu davcnemu organu.Med tem casom je Solar 9580 ze priznal, da ima problem v svoji likvidnosti.Zahvaljujoc  tem sodnim odlocbam  verjamemo nasim zahtevam, da vlagatelji iz Solar 9580 lahko uspesno speljejo postopek za povracilo vlozenih sredstev proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger. Prav zaradi  morebitnih problemov v likvidnosti, svetujemo prizadetim vlagateljem, da nemudoma zaprosijo za pravno pomoc, z namenom, da bi se zascitili od izgube vplacane kupoprodajne cene, to svetuje odvetnica Aylin Pratsch.

 

CLLB odvetniki zastopajo ze vecino oskodovanih vlagateljev ter v njihovem imenu  vlagajo zahtevke vezane na kupoprodajno pogodbo in pogodbo o najemu proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger.

Kontaktni podatki: Odvjetnica Aylin Pratsch, CLLB odvjetnici Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbH, Liebigstraße 21, 80538 München, telefon: 089 552 999 50, fax: 089 552 999 90;

Mail: [email protected] Web: www.cllb.de